Media@School

Zelf een krant, tijdschrift, website, radio- of televisie-uitzending maken?

Tijdens Media@School wordt de school verbouwd tot een echte redactievloer!

Media@School is een educatief programma voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Leerlingen gaan zelf aan de slag met verschillende media om meer te weten te komen over de multimediale wereld waarin zij opgroeien.

Als klas vormen zij één redactie van het door henzelf bedachte mediacentrum. De leerlingen zullen interactieve lessen krijgen maar voornamelijk zelf aan de slag gaan. In groepsverband zullen zij de verschillende taken van redacteuren, verslaggevers, presentatoren, fotografen en eindredacteuren verdelen en vervullen.

Leerdoelen waar de leerlingen zich tijdens Media@School onder andere in zullen ontwikkelen:

  • Introductie in de media
  • Samenwerken
  • In een project werken
  • Plannen
  • Organiseren
  • Verantwoordelijkheden nemen
  • Communicatieve vaardigheden versterken
  • Rolverdeling binnen (eigen) organisatie

Het project kan op verschillende manieren worden ingedeeld.
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via:
06 51 49 57 87 of
MediaSchool@zoomproducties.nl

My Image